Đại học chính quy | ĐÀO TẠO

Bản mô tả chương trình giáo dịch đại học hệ chính quy ngành Luật

Bản mô tả chương trình giáo dịch đại học hệ chính quy ngành Luật

Chính sách ưu đãi năm 2022

Chính sách ưu đãi năm 2022

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo sinh viên Đại học chính quy do tình hình COVID-19

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo sinh viên ĐHCQ do tình hình COVID-19

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 trong bối cảnh ứng phó với ...

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 trong bối cảnh ứng phó với đại ...

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm ...

Quyết định về việc Ban hành Chuẩn đầu ra chương trình giáo dục đại học hệ chính quy ngành ...

Quyết định về việc Ban hành Chuẩn đầu ra chương trình giáo dục đại học hệ chính quy ngành Luật

Quyết định về việc Ban hành chương trình giáo dục đại học hệ chính quy ngành Luật

Quyết định về việc Ban hành chương trình giáo dục đại học hệ chính quy ngành Luật

« 12 »