Đội ngũ giảng viên


(Law-TNUS)

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT

(Tính đến tháng 01/2022)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

Email

1

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Trưởng khoa

0912454656

Hoanglan@tnus.edu.vn

2

ThS. Ma Thị Thanh Hiếu

Phó trưởng khoa – Phó Trưởng Bộ môn Pháp luật Chuyên ngành

0912748745

Hieumtt@tnus.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Phó trưởng Bộ môn Pháp luật Chuyên ngành

0982357172

Huongntt@tnus.edu.vn

4

TS. Lường Thị Hạnh

 

0914892999

Hanhlt@tnus.edu.vn

5

TS. Lưu Bình Dương

 

0912 373 754

 

Duonglb@tnus.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Giang

Chủ tịch Công đoàn

0912683366

Giangntt@tnus.edu.vn

7

ThS. Lê Văn Cảnh

 

0914723683

Canhlv@tnus.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Hải Ngân

 

0943300184

Ngannt@tnus.edu.vn

9

ThS. Nguyễn Minh Cảnh

 

0988741719

 

Canhnm@tnus.edu.vn

10

ThS. Trịnh Vương An

Phó trưởng Bộ môn Pháp luật Cơ sở

0979 914 680

Antv@tnus.edu.vn

11

ThS. Tống Thị Thu Trang

 

0978 233 265

Trangttt@tnus.edu.vn

12

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Trợ lý Khảo thí, Trợ lý Nghiên cứu Khoa học

0986672879

Trangntq@tnus.edu.vn

13

ThS. Nguyễn Hoàng Ly

Trợ lý Đào tạo

0936950102

Lynh@tnus.edu.vn

14

ThS. Dương Thị Xuân Quý

Trợ lý Công tác HSSV

0855163555

quydtx@tnus.edu.vn

15

ThS. Lê Thanh Huyền

Bí thư Liên chi Đoàn

0962889359

Huyenlt@tnus.edu.vn

16

ThS. Hoàng Thị Thu Hằng

 

0856747286

Hanghtt@tnus.edu.vn

17

CN. Phạm Thị Thuý Hoà

Chuyên viên Văn phòng Khoa

0904856956

Hoaptt@tnus.edu.vn

18

 ThS. Dương Thị Thuý

     

 

 

     
 
 

Bài viết liên quan