Vinh danh sinh viên đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học


Chúc mừng các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học, và đặc biệt chúc mừng 35 sinh viên trường Đại học Khoa học (trong đó có 24 Đoàn viên Khoa Luật) đã đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp ĐHTN năm học 2020 - 2021
Rất tự hào về nỗ lực của các em, chúc các em sẽ đạt được những thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo!
Chi tiết xem tại https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DTNHSV.DHTN&set=a.3027273900845606
 

Bài viết liên quan