THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Tổ chức Giải bóng đá Cúp Đoàn kết - Khoa Luật

Được tổ chức từ 16/4 đến 08/5/2022

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế ...

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động ...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2021-2022

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2021-2022

Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa

Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa

Thông báo đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2022-2023

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 về chất lượng chương ...

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 về chất lượng chương ...

Thông báo tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022 và bổ sung hồ sơ chế ...

Thông báo tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022 và bổ sung hồ sơ chế độ chính ...

Thông báo nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên các Khóa học kỳ ...

Thông báo nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên các Khóa học kỳ I năm ...

Quyết định ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên Khóa 16 thực hiện Khóa ...

Quyết định ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên Khóa 16 thực hiện Khóa luận ...