LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Phòng 302, Khoa Luật, Trường ĐH Khoa học - Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208.3904311
- Email: luat@tnus.edu.vn
- Website: http://law.tnus.edu.vn
- Fanpage: FB/law.tnus.edu