Chương trình Đào tạo Đại học chính quy ngành Luật Thương mại Quốc tế


 Chương trình đào tạo: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 Ngành đào tạo: Luật
 Mã ngành: 7380101
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
  Tổng số tín chỉ: 136
  Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D84)

 1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Luật chuyên ngành Thương mại quốc tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức chuyên ngành về thương mại quốc tế.

Sinh viên chuyên ngành Luật thương mại quốc tế được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực giao thương quốc tế, chức năng đối ngoại của nhà nước trong quan hệ quốc tế, nhuần nhuyễn trong kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài...

Chương trình đào tạo Luật Thương mại quốc tế đảm bảo trang bị kiến thức có hệ thống và đạt chuẩn quốc tế về pháp luật thương mại trên nền tảng pháp luật cơ bản. Kết hợp với quá trình học việc của sinh viên tại các công ty luật, các luật sư chuyên nghiệp sẽ được mời tham gia giảng dạy các môn học chuyên sâu, nhằm giúp sinh viên sớm phát huy năng lực hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức và kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên, học viên có được kiến thức và kỹ năng chuyên ngành như sau:

- Có kiến thức pháp lý cơ bản về những vấn đề lý luận, thực tiễn của ngành Luật Thương mại quốc tế như: bồi cảnh thể chế và kinh tế của hệ thống thương mại quốc tế; thiết chế thương mại quốc tế; mua bán hàng hóa xuyên quốc gia, phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế …;

- Có kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại với các đối tác trên thế giới, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng tại các tòa án, trọng tài thương mại quốc tế,...;

- Được trau dồi yếu tố ngoại ngữ, đặc biệt là sử dụng thành thạo tiếng Anh pháp lý khi đảm trách nhiệm vụ trong môi trường thương mại toàn cầu;

- Có tinh thần vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công việc, với xã hội.

b. Về thái độ

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

 2. VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC SAU KHI RA TRƯỜNG

- Các  đơn vị về hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế hoặc pháp chế của các Bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước; Các tổ chức Quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ tại các nước và tại Việt Nam; các toà án, trọng tài thương mại quốc tế;

- Các công ty luật chuyên về pháp luật quốc tế, các công ty luật nói chung, các tổ chức trọng tài thương mại;

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là các công ty có hoạt động thương mại quốc tế;.

- Giảng viên về ngành Luật kinh tế quốc tế tại các trường Đại học, Cao đẳng...

 3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Thầy Lưu Bình Dương, SĐT: 0912.373.754 Email: duonglb@tnus.edu.vn

Cô Nguyễn Thị Hoàng Lan, SĐT: 0912.454.656 Email: hoanglan@tnus.edu.vn

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/law.tnus.edu/

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây


Bài viết liên quan