Cơn mưa học bổng từ TNUS


[Law-TNUS] Năm 2020, Trường Đại học Khoa học – ĐHTN dành 1 tỷ đồng chi cho học bổng đầu khóa dành cho sinh viên các ngành K18:

1. Dành 40.000.000đ làm phần thưởng cho 01 thủ khoa và 02 á khoa có số điểm cao thứ nhất và thứ hai khi xét tuyển vào học tại trường.

2. Miễn 100% học phí, lệ phí ký túc xá trong 4 năm và học bổng 2.000.000đ/1 tháng trong cả năm thứ nhất cho 05 thí sinh có số điểm xét tuyển từ 25đ trở lên theo điểm thi THPT QG, 27,0 trở lên đối với điểm xét theo Học bạ lớp 12.

Mức học bổng cụ thể đối với chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao:

Đối với ngành Luật (Chương trình Dịch vụ Pháp luật)

- Học phí được miễn: 1.764.000đ x 40 tháng = 70.560.000đ

- Học bổng được nhận: 20.000.000đ

- Lệ phí ký túc xá được miễn: 4.000.000đ

Tổng: 94.560.000đ

3. Giảm 50% học phí trong 4 năm, miễn lệ phí Ký túc xá 4 năm và học bổng 1.000.000đ/1 tháng trong cả năm thứ nhất cho 05 thí sinh có số điểm 22,5đ trở lên xét theo điểm thi THPT QG và 24,0 điểm trở lên đối với điểm xét tuyển theo Học bạ

Mức học bổng cụ thể đối với chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao:

Đối với ngành Luật (Chương trình Dịch vụ Pháp luật)

- Học phí được giảm: 882.000đ x 40 tháng = 35.280.000đ

- Học bổng được nhận: 10.000.000đ

- Lệ phí ký túc xá được miễn: 4.000.000đ

Tổng: 48.280.000đ

4. Cơ hội nhận một trong 15 suất học bổng học Tiếng Anh 05 tháng tại Đài Loan. Cụ thể:

+ Đối với Chương trình Dịch vụ pháp luật: 05 suất

- Miễn phí tiền học phí 1.600 USD ~ 36.800.000đ

- Miễn phí lệ phí ký túc xá tại Đài Loan: 12.000 Đài tệ ~ 9.340.000đ

- Miễn phí tiền bảo hiểm: 3.000 Đài tệ ~ 2.334.000đ

- Được cấp sinh hoạt phí: 5.000 Đài tệ ~ 3.890.000đ

- Miễn phí chi phí làm Visa: 50USD ~ 1.180.000đ

Tổng: ~ 53.514.000đ

5. Miễn lệ phí ở kí túc xá cho Tân sinh viên

Ghi chú: Nếu sinh viên đạt nhiều tiêu chí nhận học bổng, sinh viên chỉ được nhận một mức cao nhất trong các tiêu chí học bổng đã đạt.

Ngoài ra, trong quá trình học tập tại Trường, các sinh viên còn có cơ hội nhận được nhiều học bổng có giá trị:

* Học bổng khuyến khích cho các sinh viên có điểm rèn luyện và học tập đạt loại xuất sắc, giỏi, khá sau mỗi học kỳ.

Với các mức:

+ Học bổng loại Xuất sắc: 1.060.000đ/ tháng/ 01 học kỳ (5 tháng) = 5.300.000đ;

+ Học bổng loại Giỏi: 975.000đ/ tháng/ 01 học kỳ (5 tháng) = 4.875.000đ;

+ Học bổng loại Khá: 890.000đ/tháng/ 01 học kỳ (5 tháng) = 4.450.000đ.

* Sinh viên có thể nhận được hàng trăm suất học bổng có giá trị khác như: Học bổng Vallet (17 triệu đồng/năm); Học bổng của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán 18 triệu đồng/năm; Học bổng “Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” cùng nhiều học bổng do các doanh nghiệp tài trợ;

* Hỗ trợ việc làm cho các sinh viên học tập và rèn luyện tốt:

+ Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo kĩ năng mềm, Câu lạc bộ khởi nghiệp;

+ Được ưu tiên lựa chọn gửi đến các doanh nghiệp để thực tập và làm việc;

+ Hết năm thứ nhất, các sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng toàn phần tiếp tục học đại học theo diện hiệp định tại các nước thuộc các châu lục theo quy định của Bộ GD và ĐT. Trong quá trình học tại trường, các sinh viên còn có cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên với nhiều trường đại học tiên tiến trên thế giới.


Bài viết liên quan