Đại học chính quy | ĐÀO TẠO

Một số chính sách ưu đãi của Trường Đại học Khoa học đối với Sinh viên nhập học năm 2020

Khoa Luật Trường Đại học Khoa học vui mừng chào đón tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển để được hưởng ...

Cơn mưa học bổng từ TNUS

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học – ĐHTN dành 1 tỷ đồng chi cho học bổng đầu khóa dành cho sinh ...

Chương trình Đào tạo Đại học chính quy ngành Luật Thương mại Quốc tế

Chương trình Đào tạo Đại học chính quy ngành Luật Thương mại Quốc tế

Chương trình Đào tạo Đại học chính quy ngành Luật Tài chính - Ngân hàng

Chương trình Đào tạo Đại học chính quy ngành Luật Tài chính - Ngân hàng

Chương trình Đào tạo Đại học chính quy ngành Luật

Chương trình Đào tạo Đại học chính quy