THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Kế hoạch khảo sát sự kỳ vọng, mong muốn của tân sinh viên khóa 19 Trường Đại học Khoa học.

Kế hoạch khảo sát sự kỳ vọng, mong muốn của tân sinh viên khóa 19 Trường Đại học Khoa học.

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKH năm học ...

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKH năm học 2022-2023.

Thông báo sinh viên chính quy quay trở lại học tập tại Trường sau kỳ nghỉ Tết

Thông báo sinh viên chính quy quay trở lại học tập tại Trường sau kỳ nghỉ Tết

Thông báo nhận đơn và tổ chức thi lại, hoãn thi cho sinh viên hệ chính quy năm học ...

Thông báo nhận đơn và tổ chức thi lại, hoãn thi cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy

Kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần

Kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần

Thông báo chi tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (99/TB)

Thông báo chi tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (99/TB)

Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông báo chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2022

Nghỉ Tết dương lịch năm 2022, với người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp thứ 7, chủ nhật và thứ ...

Thông báo về việc đăng ký học phần đại học hệ chính quy K16, 17 học kỳ II năm học ...

28/12/2021 Thông báo về việc đăng ký học phần đại học hệ chính quy K16, 17 học kỳ II năm học ...

Tư vấn học và thi trực tuyến cho sinh viên K18

Tư vấn học và thi trực tuyến cho sinh viên K18