Lịch Lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp - Niên khoá 2017-2021


Thông báo: LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
(Niên khoá: 2017 - 2021)
Khoa Luật thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tháng 5 năm 2021 cụ thể như sau:
1. Hội đồng Luật Hình sự (04 đề tài): Sinh viên Nùng Văn Đình, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Hải Hà, Bùi Trường Sơn bảo vệ vào sáng thứ 5 (27/05)
2. Hội đồng Luật Dân sự (03 đề tài): Sinh viên Tạ Thị Thuỷ, Triệu Quý Lương, Nông Thị Kim Cúc bảo vệ vào chiều thứ 5 (27/05)
3. Hội đồng Luật Kinh tế, Hành chính (04 đề tài): Sinh viên Trần Thuý Hường, Phan Văn Vĩ, Nông Kiều Diễm, Hồ Thị Tỉnh bảo vệ vào sáng thứ 6 (28/05)
- Thời gian: Bắt đầu buổi sáng từ 7h30; buổi chiều từ 13h30.
- Hình thức: Bảo vệ online qua Google Meet, Sinh viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Khóa luận tốt nghiệp (tối đa 10 phút, yêu cầu dùng power point để thuyết trình)
Trân trọng kính mời Quý phụ huynh và các bạn sinh viên quan tâm tham gia lễ bảo vệ!

 


Bài viết liên quan