Ngày đầu "Nhập ngũ" của những Chiến sĩ K19


Những hình ảnh từ điểm cầu Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên của 120 sinh viên K19 Khoa Luật trong 5 tuần học quốc phòng.
 
Tri thức chính là nền tảng tạo nên sức mạnh và vị thế của một quốc gia, và Sinh viên sẽ là nền tảng tri thức để phát triển đất nước trong tương lai gần. Tuy nhiên, cần có sự định hướng đúng đắn, xây dựng được niềm tin cho sinh viên với những vấn đề của xã hội và đất nước, trước hết là niềm tin vào khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội ta, được truyền cảm hứng từ những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đôi Cụ Hồ”.
 
Trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm, các bạn sinh viên sẽ hiểu hơn về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, được bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Được trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng và An ninh, được tìm hiểu các loại súng vũ khí chiến đấu và chiến thuật quân sự cơ bản trên thao trường; và hơn hết là những bài học về tình yêu quê hương, tổ quốc…
 
Đây sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời sinh viên. Chúc cho các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn!
 
 

Bài viết liên quan