Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022


Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022
Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu
+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 11 chỉ tiêu
+ Phòng Công chứng số 1: 01 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 13/4/2022 (trong giờ hành chính):
– Địa điểm:
+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: tiếp nhận tại Văn phòng Sở Tư pháp, số 7 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083.855.545.
+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào Phòng Công chứng số 1: tiếp nhận tại Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083.856.389.

 


Bài viết liên quan