Lịch sử phát triển


(Law-TNUS) Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trình độ đại học sau đại học lớn thứ 3 của cả nước. ĐHTN có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho cả nước và trước hết là các tỉnh Miền núi, trung du Bắc Bộ với đa dạng các chuyên ngành về khoa học về tự nhiên, khoa học nông nghiệp, công nghiệp; khoa học xã hội và nhân văn, khoa học về quản trị xã hội, quản lý kinh tế…. Nhiều chuyên ngành đào tạo được đánh giá xếp hạng ở vị trí những trường hàng hàng đầu đào tạo chuyên ngành trong nước như: Y khoa, sư phạm, nông lâm nghiệp, thông tin truyền thông…. Song bên cạnh đó vẫn còn thiếu vắng những ngành đạo tạo quản lý xã hội, nhân văn để đáp ứng nhu cầu xã hội và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong đó có ngành Luật học.

 

Để đáp ứng yêu cầu xã hội, vào những năm 2010 – 2011 Ban giám đốc, Đảng ủy ĐHTN đã rất nhiều lần trăn trở và đi đến quyết định triển khai đào tạo ngành Luật học tại ĐHTN. Song lựa chọn đơn vị nào trong ĐHTN đáp ứng được yêu cầu này là vấn đề cần cân nhắc về năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất, tuyển sinh…. và cơ sở thành viên được lựa chọn đáp ứng các yêu tốt nhất là trường Đại học Khoa học thành viên.

Sau gần 2 năm chuẩn bị, đề án mở ngành đào tạo cử nhân Luật học tại trường Đại học Khoa học đã được Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt theo Quyết định số 74/QĐ – ĐHTN ngày 20 tháng 9 năm 2012 với mã ngành 380101, đánh dấu sự ra đời của ngành Luật. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 12 tháng 10 năm 2012 Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học ban hành Quyết định số 610/QĐ – ĐHKH thành lập Bộ môn Luật trực thuộc Khoa Văn - Xã hội thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo ngành Luật của trường.

 Qua hơn 02 năm tuyển sinh và đào tạo quy mô  gành Luật đã không ngừng tăng mạnh từ 125 sinh viên khóa đầu tiên, phát triển lên 300 khóa thứ ba. Bên cạnh đó các ngành Khoa học quản lý và Công tác xã hội thuộc nhóm ngành quản lý nhà nước cũng phát triển mạnh mang những sắc thái riêng. Khoa Văn xã hội trở thành khoa lớn với 8 ngành đào tạo khác nhau khó phát huy chuyên môn sâu. Vì vậy, ngày 20 tháng 9 năm 2013 Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1220/QĐ- ĐHTN thành lập Khoa Luật và Quản lý xã hội trên cơ sở tách 03 ngành đào tạo của Khoa Văn xã hội là các ngành: Công tác xã hội, Khoa học quản lý và Luật để thực hiện nhiệm vụ mới. TS Lê Thị Ngân được Nhà trường bổ nhiệm chức vụ trưởng Khoa.

Ngôi nhà chung Khoa Luật và Quản lý xã hội trên con đường phát triển đã tiếp tục có những bước tiến vững mạnh, ngành Luật đã đào tạo đầy đủ các loại hình: chính quy tập trung, văn bằng hai, vừa học vừa làm, số lượng sinh viên, học viên ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó các chuyên ngành sâu được quan tâm triển khai như: chuyên ngành Luật Hình sự; Luật Dân sự, Luật Kinh tế thương mại; Luật Tài chính – ngân hàng, Dịch vụ công, nhất là đào tạo theo hướng chất lượng cao ngành luật được xây dựng và triển khai. Nhu cầu và vị thế đặt ra sự cần thiết phải thành thành lập một một Khoa Luật để quản lý ngành đào tạo đáp ứng sự phát triển đó.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1745/QĐ-ĐHTN phê duyệt Đề án kiện toàn Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học. Thực hiện chủ trương trên, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ra Quyết định số 879/QĐ-ĐHKH ngày 01 tháng 10 năm 2019 về việc kiện toàn và đổi tên Khoa Luật và Quản lý xã hội thành Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Với sự ra đời của Khoa Luật đã đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ của ngành đạo tạo Luật tại trường ĐHKH, đồng thời cùng ghi nhận đánh giá những nỗ lực và quyết tâm của đội ngũ thầy cô và sinh viên, học viên của khoa trong suốt những năm vừa qua.


Bài viết liên quan