THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên ...

Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên khóa ...

Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học ...

Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học ...

Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 18 nhập học

Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 18 nhập học

Kế hoạch v/v đón tiếp sinh viên khóa 18 nhập học

Kế hoạch v/v đón tiếp sinh viên khóa 18 nhập học

Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi

Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi

Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2020-2021

Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2020-2021

Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2020 -2021

Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2020 -2021

Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc sinh viên Giỏi ...

Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc sinh viên Giỏi tốt ...

Kế hoạch về việc chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường

Kế hoạch về việc chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường

Thông báo v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với sinh viên đầu năm học ...

Thông báo v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với sinh viên đầu năm học mới

Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Thông báo sinh viên hệ chính quy nhận chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng ...

Thông báo sinh viên hệ chính quy nhận chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng ...