THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 18

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 18

Thông báo v/v triển khai KHĐT đại học hệ chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo v/v triển khai KHĐT đại học hệ chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo V/v điều chỉnh KH tổ chức các lớp HP cải thiện đợt 2 đại học hệ chính quy năm học ...

Thông báo V/v điều chỉnh KH tổ chức các lớp HP cải thiện đợt 2 đại học hệ chính quy năm học ...

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15,16

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15,16

Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm IU cho giáo viên chủ nhiệm Khóa 18

Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm IU cho giáo viên chủ nhiệm Khóa 18

Thông báo V/v triển khai KHĐT đại học hệ chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo V/v triển khai KHĐT đại học hệ chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Quyết định về việc bổ sung đề tài khóa luận tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho ...

Quyết định về việc bổ sung đề tài khóa luận tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh ...

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt ...

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng ...

nh v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo ...

nh v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ...

Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả học tập được ...

Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả học tập được ghi ...

Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17 học ...

Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17 học kì ...