THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020

thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo kết quả học tập được ...

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo kết quả học tập được ghi ...

Quyết định vv công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào ...

Quyết định vv công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức đào tạo ...

Quyết định vv công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành ...

Quyết định vv công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành ...

Thông báo vv ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021.

Thông báo vv ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021.

Quyết định vv công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng ...

Quyết định vv công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng ...

Quyết định vv duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Quyết định vv duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy

Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy

Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy

Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy