SINH VIÊN

Học Đại học thời COVID-19 – Những kỉ niệm đáng nhớ của Sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học ...

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến cho giảng viên và các bạn sinh viên của nhà trường phải ...

Thư gửi học trò những ngày chống dịch COVID-19

Thư của thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học gửi các TNUSers - những ngày chống đại dịch Covid-19 ...

« 12 »

Thông báo V/v tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy HK II năm học 2019-2020

Thông báo V/v tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy HK II năm học 2019-2020

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16

« 12 »