THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên ...

Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ ...

Thông báo v/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp dành cho HSSV

Thông báo v/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp dành cho HSSV

Thông báo V/v tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...

Thông báo V/v tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên ...

Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa ...

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức thi lại đợt 1 năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức thi lại đợt 1 năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2020-2021

Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2020-2021

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 15 HK II năm học 2019-2020.

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 15 HK II năm học 2019-2020.

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 16, 17 HK II năm học 2019-2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 16, 17 HK II năm học 2019-2020

Thông báo về kế hoạch thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt tháng 9/2020

Thông báo về kế hoạch thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt tháng 9/2020

Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 15,16 và 17 hệ đại học chính quy

Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 15,16 và 17 hệ đại học chính quy

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt ...

Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng ...

Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung

Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung