THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021

Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021

Thông báo V/v triển khai đăng ký xây dựng học liệu Elearning

Thông báo V/v triển khai đăng ký xây dựng học liệu Elearning

Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K17

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K17

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K15, K16

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K15, K16

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình ...

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức ...

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình ...

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức ...

Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.

Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.

Thông báo v/v Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020

Thông báo v/v Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020