THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17,18 học kỳ I và cải thiện đợt 2 năm học ...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17,18 học kỳ I và cải thiện đợt 2 năm học ...

Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật

Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 15,16 học kỳ I năm học 2020-2021.

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 15,16 học kỳ I năm học 2020-2021.

Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại (đợt 1) năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 2, năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 2, năm học 2020 - 2021

Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 15, khóa 16 học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 15, khóa 16 học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2020 - 2021

Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 17

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 17

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 18

Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 18