THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Quyết định về việc duyệt triển khai đề tài Khóa luận tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng ...

Quyết định về việc duyệt triển khai đề tài Khóa luận tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn ...

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2)

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021

Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo V/v thu BHYT bắt buộc cho sinh viên

Thông báo V/v thu BHYT bắt buộc cho sinh viên

Thông báo V/v Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt ...

Thông báo V/v Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam ...

Thông báo V/v đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2019-2020

Thông báo V/v đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2019-2020

Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa ...

Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 18

Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các ...

Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa ...

Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch ...

Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số ...

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các ...

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa ...

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên Khóa 15,16 và 17 học kỳ II năm học ...

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên Khóa 15,16 và 17 học kỳ II năm học ...

Thông báo V/v tổ chức xét chọn, tuyên dương HSSV xuất sắc, tiêu biểu

Thông báo V/v tổ chức xét chọn, tuyên dương HSSV xuất sắc, tiêu biểu