THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Quyết định v/v công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2020-2021.

Quyết định v/v công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2020-2021.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16 và 17 học kỳ ...

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16 và 17 học kỳ II năm ...

Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi ...

Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa ...

Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Ủy ban dân tộc năm 2020

Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Ủy ban dân tộc năm 2020

Thông báo về việc lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

Thông báo về việc lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2019-2020

Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2019-2020

Kế hoạch vv tổ chức phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 10.

Kế hoạch vv tổ chức phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 10.

Quyết định vv khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi ...

Quyết định vv khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa ...

Thông báo V/v khai báo thông tin Nội - Ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021.

Thông báo V/v khai báo thông tin Nội - Ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021.

Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học ...

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các ...

Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa ...